Szczegółowe dane:

Abado Sp. z o.o.

Adres: 00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33

Telefon: +48  500 834 000

Email: office@abado.com.pl

KRS: 0000134438  Kapitał zakładowy: 500.000,00zł